Världens första hemsida

Trots att man brukar referera till mars 1989 som webbens födelsedatum så verkar det först ha varit året därpå som den första riktiga hemsidan publicerades, då på adressen http://nxoc01.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html. Originalet finns inte kvar, men på w3.org har man sparat en version … Forts.